Kritikk for markedsføring av blodprøvepakker

Rådet for legeetikk gir Blodsjekk AS kritikk for brudd på Etiske regler for leger og ber om at virksomheten opphører. Denne måten å legge til rette for og oppfordre pasienter til å ta ulike blodprøvepakker anses av rådet som en markedsføring, og bruk av metode som savner vitenskapelig grunnlag. Rådet anser det også å være en økonomisk utnyttelse av pasientene.
Blodprøvetaking av en pasient. Foto: Istockphoto.com Credit:ViktorCap
Blodprøvetaking av en pasient. Foto: Istockphoto.com Credit:ViktorCap

Selskapet markedsfører ulike pakker med blodprøver som pasienter kan velge mellom. Praksisen legger til rette for og oppfordrer til å ta ulike blodprøver uten at indikasjonen for det er vurdert av en lege. Dette står i skarp kontrast til Gjør klokevalg-kampanjen og anbefalingene fra Norsk forening for allmennmedisin. Her fremgår det at man bør unngå å oppfordre friske mennesker til regelmessig helseundersøkelse uten symptomer eller kjent risikotilstand. Videre at man bør unngå å bestille prøver uten at indikasjonen for prøven er tydelig og svaret vil ha konsekvens for videre oppfølging og behandling.