Kritikk for villedende markedsføring av koronatest

Legevakt Vests markedsføring av koronatester var utydelig på om testene var gratis eller ikke. Det kunne fremstå som uklart om testen man bestilte var en del av den offentlige test-ordningen, eller en helprivat test som man skulle betale for.

- Vi mener markedsføringen var egnet til å villede folk til å bestille privat koronatest når de trodde de bestilte en gratis offentlig test, sier Svein Aarseth.

I vurderingen av om markedsføringen var villedende har Rådet for legeetikk lagt vekt på at navnet "Legevakt Vest" i seg selv kan fremstå som en offentlig tjeneste. Man la også vekt på at det gjennom hele koronapandemien har vært uttalt fra myndighetene at koronatesting er gratis. Mange private aktører, som normalt driver helprivate legetjenester, har under pandemien utført koronatesting på vegne av kommunen. Dette bidrar til å skape en uklar situasjon for pasientene. Disse forholdene skjerper derfor kravene til tydelighet i markedsføringen for ikke å villede pasienter. Rådet for legeetikk gir kritikk til Legevakt Vest fordi de ikke hadde prisinformasjon som var så tydelig og tilgjengelig som nødvendig i denne situasjonen.