Aktuelt

Leger og reservasjon

Legeforeningen er opptatt av at pasienter skal ha lik rett til behandling, skriver president Hege Gjessing.
17. februar 2012
Hege Gjessing
Hege Gjessing

I et rundskriv slår Helse- og omsorgsdepartementet fast at regelverket ikke åpner for at fastleger kan reservere seg mot bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner når de utfører oppgaver på vegne av kommunen. Alle i Norge har rett til å få allmennlegetjenester hos sin fastlege.

Det er helt grunnleggende at alle pasienter skal bli møtt på en god måte i kontakt med helsetjenesten. Imidlertid kan det være leger og kommuner som har avtalt reservasjonsadgang i tråd med det departementet tidligere har åpnet for. Legeforeningen har allerede tatt opp med departementet at det bør være rom for overgangsordninger som bidrar til en smidig håndtering i slike tilfeller.

Det blir galt å diskutere en generell reservasjonsrett. Det må vurderes hvilke grunner som kan aksepteres for reservasjon i ulike funksjoner i helsetjenesten og i hvilke saker. Dessuten kan ikke innføring av nye arbeidsoppgaver og prosedyrer være til hinder for at man foretar moralske og etiske vurderinger.

Det er avgjørende at pasienten blir godt ivaretatt. Samtidig må det være en riktig balanse mellom å ivareta pasienters rett til legetjenester, og å ivareta enkeltmedlemmer som av samvittighetsproblemer ikke ønsker å tilby visse tjenester.

Legeforeningens sentralstyre skal behandle saken i mars.

Hege Gjessing