Nordisk etikk-konferanse på Soria Moria

De nordiske legeforeningenes etikkråd møtes annenhvert år til etikk-konferanse. Rådet for legeetikk er i år vertskap for møtet som avholdes 6. – 8. september på Soria Moria.
FOTO: Soria Moria

Det er alt 25 deltakere.

I år vil følgende tema bli diskutert:

  • Dødshjelp
  • Bioteknologi (donasjon av egg- og sædceller)
  • Hvordan man arbeider med en etisk problemstilling
  • Digitale helsetjenester
  • Har leger alltid plikt til å gi helsehjelp (sett opp mot egen helse og sikkerhet)?


Vi ser fram til tre spennende  dager med  gode diskusjoner og meningsutveksling