Kunnskapsgrunnlag om dødshjelp

Rådet for legeetikk har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om dødshjelp.
foto: colorbox
Illustrasjonsfoto: Colorbox

Det følger av Etiske regler for leger kapittel I § 5 at leger ikke skal utføre dødshjelp. Rådet for legeetikk legger til grunn at Legeforeningens standpunkt er at dødshjelp ikke bør tillates i Norge.

En gruppe medlemmer har foreslått å endre Etiske regler for leger kapittel I § 5. Sentralstyret ba i den forbindelse Rådet for legeetikk om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget er et forsøk på en balansert fremstilling av et svært krevende tema. Rådet har forsøkt å redegjøre for ulike fakta, problemstillinger og temaer som vurderes som relevante når man skal ta stilling til om Etiske regler for leger bør endres i punktet om dødshjelp.

Rådet for legeetikk har hatt to roller i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. Rådets hovedoppgave er å utrede prinsipielle medisinsketiske og legeetiske spørsmålet, men Rådet skal også rådgi foreningens sentrale organer og medlemmer.

Rådet for legeetikk har derfor funnet det riktig i avslutningen å tilkjennegi rådets standpunkt:

Rådet for legeetikk er imot dødshjelp i enhver form, og ønsker derfor å beholde Etiske regler for leger kapittel I § 5 uendret.