Aktuelt i media

Rådet for legeetikk reagerer på reklame

Rådet for legeetikk mottok flere henvendelser om reklamen "Tjen CashPoints på ditt neste legebesøk hos Dr.Dropin ". Rådet vurderte saken i møte 3.4.2019 og vedtok å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kap. III og tilskrive Dr.Dropin med følgende:
20. mai 2019

Rådet for legeetikk har mottatt flere henvendelser med reaksjoner på deres reklame "Tjen CashPoints på ditt neste legebesøk hos Dr.Dropin". CashPoints er fordelsprogrammet til flyselskapet Norwegian, og konkret innebærer tilbudet at:

"Som ny kunde får du 150 CashPoints ved første videolegetime på mobil, og 150 CashPoints på første legetime i en av klinikkene i Oslo, Asker eller Bergen.

  • 150 CashPoints ved første videobesøk
  • 150 CashPoints første gang du besøker klinikken
  • 4 % CashPoints på alle videre besøk i klinikk og på video
  • Dyktige allmennleger, kort ventetid og fast lav pris"

Rådet for legeetikk reagerer på dette, og mener det er i strid med Etiske regler for leger kap. III.

Private helsetjenester er et voksende marked, hvor konkurranse og inntjening preger og skaper et behov for å markedsføre og "pushe" tjenestene på en helt annen måte enn helsetjenester tradisjonelt har vært markedsført og tilbudt til befolkningen.

Rådet for legeetikk ønsker at leger skal markedsføre sine tjenester på en nøktern måte og i overensstemmelse med Etiske regler for leger. Vi mener det er viktig for legitimiteten og tilliten til legestanden og i et prioriterings – og samfunnsøkonomisk perspektiv.

En avtale om å opptjene poeng til flyreiser for å oppsøke lege, mener Rådet er egnet til å utfordre tilliten til helsetjenesten generelt, og tilbyderne spesielt. Vi mener denne type markedsføring bidrar til en uheldig sammenblanding, skaper et useriøst inntrykk og kan være egnet til å unødvendig bruk av legetjenester.

Rådet for legeetikk vil gi Dr.Dropin pålegg om å rette aktuelle kritikkverdige forhold, og fjerne sin kobling mellom helsetjeneste og mulighet for opptjening av poeng til flyreiser, jf. Reglementet for Rådet for legeetikk § 12. Vi vil også påpeke at siden mangler angivelse av medisinsk ansvarlig lege i strid med Etiske regler for leger kap. III, § 2 og ber om at dette også rettes, jf. § 12.

Rådet for legeetikk vil også oppfordre innklaget klinikk v/medisinsk ansvarlig lege til å foreta en vurdering av hvilke signaler de ønsker å sende, og hva slags bedrift de ønsker å bli oppfattet som i markedet.Rådet for legeetikk mottok flere henvendelser om reklamen "Tjen CashPoints på ditt neste legebesøk hos Dr.Dropin ".