Seminar i samarbeid med Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Rådet for legeetikk arrangerer et seminar i samarbeid med Idrettsmedisinsk etikkutvalg i Idrettsforbundet.
Norges idrettsforbund og Rådet for legeetikks logo.

For mye, for lite, akkurat passe?

Idrettsmedisinske etiske dilemma i barne- og ungdomsidretten

Idrettsmedisinsk etikkutvalg (IMEU) og Rådet for legeetikk inviterer til foredrag og diskusjon for å belyse tema treningsbelastning i barne- og ungdomsidretten.

Tid: 17. januar 2022 kl. 13
Sted: Norges Idrettshøyskole – Sognsveien 220
Arrangementet vil også streames via idrettsforbundets nettsider

Program:

13.30-13.40 - Velkommen
Reidun Førde, Professor emerita medisinsk etikk og leder i IMEU
Svein Aarseth, Spesialist i allmennmedisin og leder for Rådet for legeetikk

13.40-14.00 - Målet med barne- og ungdomsidrett.
Offentlig poltikk – hvilke etiske dilemmaer har vi? Mads Andreassen, Leder aktivitetsutvikling i NIFs Breddeavdeling

Hva betyr idrett for barn og unges helse?

14.00-14.15 - Hva viser Ungdata? Anders Bakken, Sosiolog og leder av Ungdatasenteret, NOVA

14.15-14.30 - Hva er for mye belastning – for hvem?
Christine Moseid, Idrettslege NIMF og medlem av IMEU

14.30-14.45 - Diskusjon

14.45-15.00 - Pause

Belastningsstyring - Etiske perspektiv fra lege og fysioterapeut

15.00-15.15 - Etiske dilemmaer for fastlegen Ola Sand, Spesialist i allmennmedisin

15.15-15.30 - Etiske dilemma rundt belastningsstyring Maren Stjernen, fysioterapeut ved NIMI og medlem av IMEU15.30- 15.45 - Diskusjon

15.45 - Oppsummering og veien videre

Møteledere for arrangementet er Christine Moseid og Maren Stjernen