Årsberetninger for Rådet for legeetikk

Årsberetningene gir en oversikt over virksomheten det aktuelle året. Enkeltsaker som er behandlet etter Etiske regler for leger kapittel 1, 2 og 4 er anonymisert.