Årsberetninger Rådet for legeetikk

I årsberetningen for Rådet for legeetikk gis en oversikt over virksomheten i den aktuelle perioden. Årsberetningene inneholder også en gjennomgang av de saker rådet har hatt til behandling i anonymisert form.