Bruk av LCP hos sykehjemspasienter med demens

14/5205

Rådet for legeetikk mottok en henvendelse med ønske om at Rådet drøfter de faglige/etiske utfordringene ved bruk av LCP hos sykehjemspasienter med demens.

Vedlagt fulgte et notat underskrevet av Reidun Førde, Knut Engedal, Geir Selbæk og Bettina Husebø som belyser forskjellige aspekter innenfor dette området.

Rådet uttalte:

Rådet takker for et meget grundig arbeid og viktig innspill fra Reidun Førde, Knut Engedal, Geir Selbæk og Bettina Husebø. Rådet mener at dette i stor utstrekning er et faglig medisinsk spørsmål som faller utenfor Rådets mandat. Etiske regler Kap I §§ 5 og 9 er dog aktuelle i vurderingen.

Etter avtale med Reidun Førde, Knut Engedal, Geir Selbæk og Bettina Husebø vedtar Rådet å sende en henvendelse til Helsedirektoratet om saken, hvor vi ber om at direktoratet vurderer det faglige grunnlaget for og forutsetningene for å bruke LCP i sykehjem på demente mennesker. I Prioriteringsmeldingen har Sykepleierforbundet spilt inn at LCP bør innføres på alle sykehjem i alle kommuner. (Faktaboks 5.2).