Årsberetning 2014

Klage på lege

16. januar 2015
14/3418

Klage på leger – erklæring

16. januar 2015
14/760

Klage på legeerklæring – krenkende

16. januar 2015
14/2524

Klage på lege – bekymringsmelding til barnevernet

16. januar 2015
13/5483

Klage på lege – legeerklæring

16. januar 2015
13/5205

Klage på annonsering

16. januar 2015
14/1918

Klage på markedsføring

16. januar 2015
14/719

Klage på markedsføring

16. januar 2015
13/4983

Klage på markedsføring

16. januar 2015
13/4446

Side 1 av 4