Klage på annonsering

14/1918

En lege har innklaget en kollega for hans egenomtale på hjemmesiden til et privat legesenter.

Saken er denne:

Klagen retter seg mot at egenomtalen av en lege på hjemmesiden til et legesenter «helt opplagt [er] skrevet for å villede folk til å tro at de kommer til en ØNH-spesialist som har års erfaring og behersker så godt som alle aspekter ved ØNH-faget, i tillegg til erfaring fra flere andre områder innen medisin» Videre at han umulig kan ha utført det antall kirurgiske inngrep som oppgis.

Innklagede lege beklager på det sterkeste at oppsummeringen på siden har blitt tolket slik. Han opplyser at den har blitt endret for flere måneder tilbake, «da en kollega som hospiterte ved sykehuset fikk rede på at det kunne mistolkes». Han påpeker også at det er enkelte feil i klagen, bl.a. bestrider at han ikke lenger opererer ved legesenteret og at det ikke leies inn kirurger for ham. Han reagerer også på at dette ikke ble tatt opp med ham direkte.

Rådet for legeetikk vedtok å uttale:

Etiske regler for leger kap. III, § 4 lyder:

En lege må bare bruke slike titler og betegnelser som hans/hennes utdanning og stilling berettiger til.

Han/hun må ikke bruke titler og betegnelser som kan gi et feilaktig inntrykk av hans/hennes kvalifikasjoner og virksomhet.

Etter Rådets vurdering var opprinnelig annonse i strid med dette, slik at det foreligger brudd på kap III, § 4, og gir kritikk for dette. Rådet merker seg at legen endret teksten så snart han ble gjort oppmerksom på det, og finner ikke at den nye versjonen er i strid med etiske regler.

Rådet mener samtidig at klager burde vurdert å ta opp saken direkte med den aktuelle legen før klage ble sendt til Rådet for legeetikk, jf. Etiske regler Kap. II, § 2 hvor første ledd lyder:

Dersom en lege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør han/hun først ta det direkte opp med vedkommende.