Klage på lege – publisering

13/2157

Rådet mottok klage på en lege for å ha publisert Rådets vedtak i en avsluttet klagesak på sin blogg med klagernes navn.

Legen er ikke lenger medlem av legeforeningen. Han skriver: «Uten at jeg anerkjenner Rådets rett til å behandle klager mot meg, velger jeg å forsvare meg mot ** nye klager, siden disse kommer i forlengelsen av hennes tidligere klager

Det faktum at legen ikke er medlem, medfører at innklaget lege selv velger om han vil uttale seg til Rådet. Det har klager gjort, og Rådet mener saken er tilstrekkelig opplyst til å foreta en vurdering.

Innklaget lege har slik Rådet ser det, ikke brutt noen etisk regel ved å publisere Rådets uttalelser på sin blogg. Han har ikke hatt noen av klagerne som sine pasienter, og Legeforeningens etiske regler har ingen formulering som hindrer innklaget lege å publisere Rådets uttalelser selv om Rådet selv bare gjør det i anonymisert form.

Rådet mener imidlertid at innklaget lege har vært uklok når han har publisert uttalelsene med klagernes fulle navn. Det har han kanskje erkjent og gjort noe med ved å sladde navnet på klager i den ene saken, men ikke i de tre andre. Han burde ha forutsett at publisering av disse uttalelsene med klagernes fulle navn bare ville eskalere konfliktnivået mellom ham og klagerne.