Klage på oppførsel

13/4844

En pasient klaget på en lege for å ha fremstått «uprofesjonell og kunnskapsløs», og for å ha kommet med «useriøse bemerkninger og respektløs holdning». Legen besvarte klagen med å beklaget dette, og uttalte at han ikke kjenner seg selv igjen i hverken språkbruk eller den nedlatende holdningen som er beskrevet. Selv mener han å ha hatt «en god tone med pasient og har selv en følelse av at pasient har blitt møtt med forståelse og respekt».

Klager ser positivt på at legen beklager, og understreker at det viktige for henne er at legen tar lærdom av dette, og ikke oppfører seg slik på nytt.

Rådet vedtok å uttale:

Saken belyser at kommunikasjon er krevende, og kan oppleves svært forskjellig. Legen har et særlig ansvar for at kommunikasjonen skjer med forståelse og empati, og at det skapes en trygg og tillitsvekkende situasjon for pasienten.

Rådet finner ikke grunn til å påpeke brudd på Etiske regler idet påstand står mot påstand. Vi merker oss at legen har beklaget, og legger til grunn at han tar klagen til seg og søker å unngå at pasienter opplever ham på tilsvarende måte fremover.