Markedsføring av helsetjenester ved bruk av gratis utdeling og salg av gavekort på helsetjenester

14/5069

Etisk råd i Norsk Kiropraktorforening etterspurte en etisk vurdering av markedsføring av helsetjenester ved bruk av gratis utdeling og salg av gavekort på helsetjenester, og oversendte i den forbindelse en vurdering de hadde foretatt.

Rådet for legeetikk uttalte:

Rådet for legeetikk vil gi honnør for den vurderingen som er gjort, og uttrykke at den er i samsvar med Rådets synspunkter på saken.

Rådet vil i den sammenheng vise til Etiske regler for leger kap. I § 7, kap. II § 8 og kap. III.