Årsberetning 2014

Reservasjonsmulighet for leger – henvendelse og høring

08/4176
16. januar 2015

Rådet mottok en henvendelse fra Aftenposten, med konkrete spørsmål knyttet til reservasjonsmuligheten.

Rådet drøftet henvendelsen, og uttalte:

Rådet vil understreke at dette er vanskelige temaer, som Rådet har drøftet inngående ved flere anledninger. Det er også viktig å minne om at Rådet har fått ny sammensetning siden uttalelsen av 15.3.2012 til Legeforeningens sentralstyre ble skrevet.

Rådet er ikke entydig samlet i alle spørsmål knytte til temaet, og har foretatt en oppsummering av Rådets medlemmers mening.

Flertallet i Rådet er for reservasjonsmulighet for henvisning til abort, mens alle er mot reservasjonsadgang for prevensjon.