Allmennmedisinsk forskningsfond

AMFF ble opprettet av legeforeningens sentralstyre i 2007. Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser. Fondet støtter ph.d.-prosjekter og tildeler stipend hver vår og hver høst.
AMFF logo