Fremdriftsrapport

Fremdriftsrapport for prosjekter som har fått innvilget midler fra fond for kvalitetsfordbedring og pasientsikkerhet skal sendes fondet to ganger årlig (1. januar og 1. juli). Her finner du skjemaet.

Det forutsettes at prosjektet starter innen seks måneder etter at bevilgning er gitt, og at midlene benyttes i henhold til prosjektbeskrivelsen. Dersom fremdriftsplanen avvikes, og/eller prosjektet endres vesentlig, skal det ikke videreføres/gjennomføres før fondsutvalget etter skriftlig søknad har gitt samtykke til det.

Hvis ikke annet er avtalt blir ubenyttede prosjektmidler tilbakeført fondet ved prosjektavslutning. Dersom prosjektet ikke er avsluttet tre år etter tilsagn om bevilgning blir også bevilgningen tilbakeført fondet.

Fremdriftsrapport

Prosjektleder

Tidsplan

Faglig innhold

Gjennomført i henhold til opprinnelig plan

Økonomi

Har fått støtte fra annen finansieringskilde siden sist