Sluttrapport

Sluttrapport for prosjekter som det er søkt midler til fra fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Skjema for sluttrapport

Prosjektleder

Gjennomføring

Gjennomført i henhold til opprinnelig plan

Tidsplan

Neste

Prosjektbeskrivelse

Neste

Formidling av resultater

Økonomi

Har fått støtte fra annen finansieringskilde siden sist

Prosjektinformasjon til Legeforeningens nettside