Midler til Artificial Pancreas Trondheim

I 2016 tildelte Johan Selmer Kvanes′ legat midler til prosjektet Artificial Pancreas Trondheim. Prosjektet var i regi av professor, dr.med. Sven M. Carlsen, St. Olavs Hospital/NTNU. Prosjektet mottok kroner 430.000.

Forskningsgruppen Artificial Pancreas Trondheim ble formelt dannet forsommeren 2013. Gruppen var basert på flere års forskning omkring biologiske sensorer ved NTNU/St. Olavs hospital i Trondheim. Midlene ble gitt til til dekning av lønns- og driftsmidler i forbindelse med dyrestudier på opptak av insulin og glukagon fra bukhulen samt opptak av glukose fra bukhulen under hypoglykemi. I tillegg skulle gruppen studere om lokal applikasjon av insulin i bukhulen ville påvirke glukosenivået og derved også glukosemålinger i bukhulen.