Kvalitetsprisene for primær- og spesialisthelsetjenesten

Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten.

Hver pris er på kr 100 000. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt.

Arbeidet bør ha

  • fokus på pasienter
  • ført til resultater som viser forbedringer for pasienter
  • anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring
  • vært nyskapende
  • vært utført de to siste årene
  • vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort offentlig kjent (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt)

Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes innen 1. mars 2024 til legeforeningen@legeforeningen.no. Merk søknaden Kvalitetspris ved medisinsk fagavdeling.

Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte.