Kompensasjon for omsetningstap

Det gis praksiskompensasjon til kursledere som er i en selvstendig næringsvirksomhet.

Det gis praksiskompensasjon til kursledere som er i en selvstendig næringsvirksomhet, og som taper omsetning ved å være engasjert som kursleder ved de obligatoriske grunnkursene, allmennmedisin og de obligatoriske delkursene i psykiatri. Det forutsettes dokumentasjon på tapt praksisomsetning i næring for at praksiskompensasjon skal kunne utbetales.

Kursledere ved de samme kurs som er i et ansettelsesforhold ved alle typer kurs og kan dokumentere et tap i lønn, kan tilstås dekning av tapt lønn etter en individuell vurdering.