Utdanningsfond I

Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger.