Utdanningsfond I - utvalg

Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger. Utvalget for Utdanningsfond I perioden 19.01.2021 - 31.12.2024 er sammensatt av følgende representanter:

Representanter

Ole Johan Bakke (leder)

Ylf
Jasna Ribic
Vararepresentant: Oda Kristine Sandli

De med. fak.(De medisinske fakultet)
Terje Steigen
Vararepresentant: Solveig Klæboe Reitan

AF
Peter Christersson
Vararepresentant: Dragan Zerajic

Of
Helge Sigurd Haarstad
Vararepresentant: Arne Runde

LVS
Liv Ariane Augestad
Vararepresentant: Kirsti Ytrehus

LSA
Cato Innerdal
Vararepresentant: Kirsten A. Toft

Helse- og omsorgsdepartementet
Marie Thoresen
Vararepresentant: Kjersti Skjold Rønningen

 

Ansvarlig i sekretariatet: Seksjon for Medisinsk fagavdeling