Informasjon om forhåndsgodkjenning av kurs

Kursarrangører

Alle som skal arrangere kurs må søke forhåndsgodkjenning av kurs, hvis deltakerne skal kunne søke refusjon fra Utdanningsfond II/III. Skjema for innsending.

Som hovedregel må alle kurs forhåndsgodkjennes hvert år.

Kursdeltakere

I følge retningslinjene for Utdanningsfond II/III må kurs avholdt i Norge være forhåndsgodkjent for både leger i spesialisering og spesialister.

Utfyllende informasjon om vilkår for refusjon av utgifter i forbindelse med kurs i inn- og utland: Utdanningsfond II for allmennleger og privatpraktiserende leger, og utdanningsfond III for sykehusleger.

Kurskatalogen

Legeforeningen tilbyr ulike type kurs for legers videre- og etterutdanning. Medisinsk fagavdeling, Enhet for utdanning - drift, kan være behjelpelig med kursinformasjon og praktisk bistand for både kursdeltaker og kursarrangør.

Kurs som er godkjent for legers videre- og etterutdanning annonseres i Kurskatalogen.

Kurskatalogen gir oversikt over hvilke spesialiteter de forskjellige kursene er godkjent for. Man kan søke etter spesialitet, kompetanseområde, type kurs, type utdanning og tidsperiode.