Relevant litteratur - legehelseforskning

Et lykkehjul kalt benekting – om legers forhold til egen helse

– Det gjelder å få legene til å bli mer bevisste på sin egen helsesituasjon, arbeidssituasjon og måter å bedre disse på, gjennom bl.a. å søke profesjonell hjelp.
7. november 2018

Det skrev Juel Kristiansen i artikkelen som her kan leses i fulltekstversjon, hentet fra publikasjonen Therapia Medica 1989; nr. 4: 10-6. 

– Legers helse synes å være utsatt for større risiko enn den øvrige befolkningen. Dette gjelder somatiske sykdommer, emosjonelle belastninger og den spesielle påkjenning som er betinget av arbeidssituasjonen, påpeker Kristiansen. – Flere veier kan føre til utbrenthet hos leger. Under utvikling fra sunnhet til utbrenthet kan legens pasienter uskyldig komme i faresonen, understreker han. 

Uheldig stressmestring
Den vedlagte artikkelenvar basert på foredrag som Juel Kristiansen (f. 1934) holdt i fylkesavdelingene og hos fylkesleger over hele landet, på slutten av 1980-tallet. Kristiansen hadde deltatt på en konferanse i London, i regi av The National Council for Welfare Service for Sick Doctors. Der sto særlig legers stress og uheldige mestringsstrategier i fokus.

Riktignok ble Kristiansens artikkel skrevet i 1989. Men temaene som blir tatt opp, er like aktuelle i dag: – Forskningsresultater som ble lagt frem fra bl.a. USA, er fortsatt svært aktuelle, fastslår forfatteren. Foruten sin lange erfaring som psykiater ved Haukeland Universitetssykehus, psykiatrisk poliklinikk, ble han en aktiv pådriver for opprettelsen av støttekollega- og lege-for-lege-ordningen.

– Det er stadig nødvendig å holde liv i problemstillingene, de må ikke dunste bort i glanset papir, sier Juel Kristiansen. Også etter at han gikk over i pensjonistenes rekker, fortsatte han å undervise medisinstudenter ved Universitetet i Bergen (se nedenfor).