Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

Mest for deg som har verv som støttekollega

Her finner du skjemaer for rapportering/oppgjør for støttekollegavirksomheten. Men også informasjonsmateriell som du kan bruke hvis du skal holde foredrag om det landsdekkende kollegiale tilbudet.
1. november 2018
Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - blå logo
Kollegastøtte logo - illustrasjon av mennesker som snakker
  • Registrering av kollegakontakt – Oppgjørsskjema for 2019 – se vedlegg under (som pdf- og word-format). Etter utfylling kan du skanne inn dokumentet og sende det per e-post til sop@legeforeningen.no Husk: Er du næringsdrivende, må du også legge ved faktura. Send gjerne kopi også til avdelingslederen i ditt fylke, for statistkk.
  • Skal du holde foredrag, kan informasjonsheftet som ble utarbeiet i 2016, være et godt utgangspunkt. Du kan få tilsendt papirutgaver av den til enhver tid oppdaterte versjonen av heftet, som bestilles via posten@legeforeningen.no.  

Det ble i 2016 publisert to studier fra evaluering av støttekollegaordningen i regi av LEFO - Legeforskningsinstituttet, basert på forfatternes fokusgruppeintervjuer med 61 støttekolleger fra alle landets 19 fylker. Begge artikler er fritt tilgjengelige i fulltekst via lenkene nedenfor:

Hovedfunn i disse vitenskapelige artiklene blir drøftet og kommentert i Tidsskrift for Den norske legeforening, nr 1/2017: Hvordan er støttekollegaordningen nyttig? av Karin Isaksson Rø. 

I Tidsskriftets utgave nr. 2/2018 fins den hittil siste artikkelen om den kollegiale støtteordningen - et intervju med Dragan Zerajic, en erfaren støttekollega fra Nord-Trøndelag og nyvalgt medlem av Utvalg for legehelse: Staker ut kursen for kolleger (Kalveland J. Tidsskr Nor Legefor 2018; 138: 203).   

Øvrig materiell:

  • Via siden Litteratur - nyttige lenker finner du relevante power point-presentasjoner fra foredrag holdt på støttekollegenes årssamlingene de senere år.
  • Når legen sliter - En power point-presentasjon utarbeidet av Utvalg for legehelse, ved Finn Nilsson, nov. 2012. Presentasjonen egner seg som utgangspunkt for informasjon om tilbudet - feks. i veiledningsgrupper eller på turnuslegekurs. Den kan kan fritt brukes av dem med verv som støttekollega/lege-lege. Gjennomgangen kan gjøres stramt på ca. 20 minutter, men også utvides til 45/60 min. med bruk av egne eksempler/erfaringer.
  • Hvordan kan vårt støttekollegasystem bli bedre?, ved Finn Nilsson, Utvalg for legehelse, januar 2015.
  • "Leger er slitne, men sier det ikke til noen" - en radioreportasje om støttekollegaordningen og de øvrige legehelsetjenestetilbudene, NRK P2, Ekko hovedsending, 5.2.2016 (dessverre er ikke lenger programmet fritt tilgjengelig som podcast).
  • Historikk: Retningslinjer for støttekollegavirksomheten (per 13.06.2013 - Word-fil)