Mest for deg som har verv som støttekollega

Her finner du skjemaer for rapportering/oppgjør for støttekollegavirksomheten. Men også informasjonsmateriell som du kan bruke hvis du skal holde foredrag om det landsdekkende kollegiale tilbudet.
Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - blå logo
Kollegastøtte logo - illustrasjon av mennesker som snakker
  • Registrering av kollegakontakt – Oppgjørsskjema for 2019 – se vedlegg under (som pdf- og word-format). Etter utfylling kan du skanne inn dokumentet og sende det per e-post til sop@legeforeningen.no Husk: Er du næringsdrivende, må du også legge ved faktura. Send gjerne kopi også til avdelingslederen i ditt fylke, for statistkk.
  • Skal du holde foredrag, kan informasjonsheftet som ble utarbeiet i 2016, være et godt utgangspunkt. Du kan få tilsendt papirutgaver av den til enhver tid oppdaterte versjonen av heftet, som bestilles via posten@legeforeningen.no.  

Det ble i 2016 publisert to studier fra evaluering av støttekollegaordningen i regi av LEFO - Legeforskningsinstituttet, basert på forfatternes fokusgruppeintervjuer med 61 støttekolleger fra alle landets 19 fylker. Begge artikler er fritt tilgjengelige i fulltekst via lenkene nedenfor:

Hovedfunn i disse vitenskapelige artiklene blir drøftet og kommentert i Tidsskrift for Den norske legeforening, nr 1/2017: Hvordan er støttekollegaordningen nyttig? av Karin Isaksson Rø. 

I Tidsskriftets utgave nr. 2/2018 fins den hittil siste artikkelen om den kollegiale støtteordningen - et intervju med Dragan Zerajic, en erfaren støttekollega fra Nord-Trøndelag og nyvalgt medlem av Utvalg for legehelse: Staker ut kursen for kolleger (Kalveland J. Tidsskr Nor Legefor 2018; 138: 203).   

Øvrig materiell:

  • Via siden Litteratur - nyttige lenker finner du relevante power point-presentasjoner fra foredrag holdt på støttekollegenes årssamlingene de senere år.
  • Når legen sliter - En power point-presentasjon utarbeidet av Utvalg for legehelse, ved Finn Nilsson, nov. 2012. Presentasjonen egner seg som utgangspunkt for informasjon om tilbudet - feks. i veiledningsgrupper eller på turnuslegekurs. Den kan kan fritt brukes av dem med verv som støttekollega/lege-lege. Gjennomgangen kan gjøres stramt på ca. 20 minutter, men også utvides til 45/60 min. med bruk av egne eksempler/erfaringer.
  • Hvordan kan vårt støttekollegasystem bli bedre?, ved Finn Nilsson, Utvalg for legehelse, januar 2015.
  • "Leger er slitne, men sier det ikke til noen" - en radioreportasje om støttekollegaordningen og de øvrige legehelsetjenestetilbudene, NRK P2, Ekko hovedsending, 5.2.2016 (dessverre er ikke lenger programmet fritt tilgjengelig som podcast).
  • Historikk: Retningslinjer for støttekollegavirksomheten (per 13.06.2013 - Word-fil)