Buskerud

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Bjarte Storaas

Leder
Arbeidssted: Lier kommune, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Privat mobil: 97560895
Privat e-post: sbjart@mac.com

Kitty Line Scheen

Medlem
Arbeidssted: Ringerike DPS, Voksenpoliklinikken Hallingdal
Mobil: 92441818
Epost: kitty-line.scheen@vestreviken.no 

Øystein Christoffersen

Medlem
Arbeidssted: Dr. Øystein Christoffersens spes.praksis
Privat mobil: 47608869
Privat e-post: oyst.christoffersen@gmail.com

Siri Aaland Kolflaath

Medlem
Arbeidssted: Unicare Hokksund (tidl Hokksund kurbad)
Mobil: 97778792
Privat epost: siri@kolflaath.no

Solveig Sæta

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
Privat mobil: 45027161
Privat e-post: solsaeta70@gmail.com