Kontaktopplysninger om landets støttekolleger

Her finner du oppdaterte opplysninger om hvordan du kan få tak i en av de drøyt 90 skolerte støttelegene. Du står fritt til å velge en kollega fra et annet bostedsfylke enn ditt eget.

Som det fremgår av oversikten under, har støttekollegaaktiviteten valgt å opprettholde inndelingen i 19 fylker. Listen holdes løpende oppdatert.

Angående kontaktinformasjonen:

  • Uavhengig av hvor i landet du bor eller jobber, står du fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der du selv er hjemmehørende.
  • Er du medlem i Legeforeningen, kan du logge deg inn på toppen av siden her, og da finne ytterligere opplysninger om den enkelte støttekollegaen du har funnet fram til - avhengig av hva vedkommende har gjort tilgjengelig mht. sine profilvisninger.
  • Du vil se at støttekollegene kommer opp med betegnelsen "medlem", dvs. vedkommende har verv/er medlem i den lokale støttekollegagruppen som fins i alle 19 fylker. I tillegg vil det være noen som har betegnelsen "leder". Disse har ansvar for koordinering av det kollegiale helse- og omsorgstilbudet lokalt.