Hedmark

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

E. Margrethe Kjølseth

Leder
Arbeidssted: Grandsenteret
E-post: emmamarg@online.no
Privat mobil: 92633669
Privat e-post: emmamarg@online.no

Almina Vilimiene

Medlem
Arbeidssted: Lege Almina Vilimiene, Spesialist i Psykiatri
Telefon: 95556509
Privat mobil: 97505042
Privat e-post: mjosa.lt@gmail.com

Hanne Dinesen

Medlem
Arbeidssted: Ottestad legesenter
Telefon: 62 57 71 00
Privat mobil: 90117920
Privat e-post: dinesenh@online.no

Magdalena Dominczak Herud

Medlem
Arbeidssted: Dr. Magdalena D. Herud
Telefon: 90695436
Privat mobil: 90695436
Privat e-post: magdah@online.no