Hordaland

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Stein Nilsen

Leder
Arbeidssted: Allmennmedisinsk forskningsenhet, Bergen
Telefon: 934 99 553
Privat e-post: nilsen.stein@gmail.com

Kristian Jansen

Medlem
Arbeidssted: Bergen kommune
Privat mobil: 945 01 822
Privat epost: jansen.kristian@gmail.com

Jelena Vlku-Danjec

Medlem
Arbeidssted: Sletten Allmennpraksis, Bergen
Privat mobil: 967 36 936
Privat epost: jdanjec@yahoo.com

Elisabeth Tangen Haug

Medlem
Arbeidssted: Kronstad DPS, Bergen
Privat mobil: 996 03 503
Privat epost: elisabeth.tangen.haug@helse-bergen.no

Lars Onsrud

Medlem
Arbeidssted: Kronstad DPS
Privat mobil: 91728580
Privat e-post: l.onsrud@online.no