Nord-Trøndelag

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Dragan Zerajic

Leder
Arbeidssted: Sannan legesenter, Steinkjersannan 5, 7713 Steinkjer
Privat mobil: 97591604
Privat e-post: dragan.zerajic@hotmail.com

Andreas Rye

Medlem
Arbeidssted: Namsen legesenter
Privat mobil: 91639683
Privat e-post: andreas.rye@hotmail.com

Gaute Heming Nilsen

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Levanger
Mobil: 92294466
gaute.heming.nilsen@helse-midt.no

Sylvi Norang Haugnes 

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Levanger
Mobil: 47333433
sylvi.norang.haugnes@gmail.com

Sara Germans Selvik

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Namsos
Privat mobil: 90235965
e-post: sara.germans@helse-nordtrondelag.no