Nordland

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Anne Karin Forshei

Leder
Arbeidssted: DMS Sør-Helgeland, Brønnøysund 
Privat mobil: 95971615
Privat e-post: anne.karin.forshei@gmail.com

Karl-Børre S. Andersen

Medlem
Privat mobil: 90721055
Privat telefon: 76 94 28 24
Privat e-post: karl-ba@online.no

Åse Valla

Medlem
Arbeidssted: Korgen legekontor
Privat mobil: 91667895
Privat telefon: 75 19 17 03
Privat e-post: aas-vall@online.no

Liv Randi Flatøy

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF
Privat mobil: 48207100
Privat e-post: livrf@outlook.com

Oddgeir Skoglund

Medlem
Arbeidssted: Lofotleger AS
Privat mobil: 92294489
Privat e-post: oddgeir.skoglund@gmail.com

Ellen Birgitte Pedersen

Medlem
Arbeidssted: Øksnes legekontor
Telefon: 76 18 51 00
Privat mobil: 91305690
Privat e-post: ellen.b.pedersen@uit.no

Cecilia Vold

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset Bodø
Privat mobil: 48108789
Privat e-post: cecilia.vold@gmail.com eller cecilia.vold@nordlandssykehuset.no