Rogaland

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Terje Vevatne

Leder
Arbeidssted: Legekontorene Centrum – Randaberg
Privat mobil: 90565445
Privat telefon: 45439300
Privat e-post: terje.vevatne@lyse.net

Torolf Holst-Larsen

Medlem
Arbeidssted: KK, Haugesund sykehus
Privat mobil: 92482335
E-post: torolf.holst-larsen@helse-fonna.no

Anita Fjukmoen

Medlem
Arbeidssted: Finnøy legekontor
Privat e-post: afjukmoen@gmail.com

Sven Håland

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus
Telefon: 51514422
Privat mobil: 90505408
Privat e-post: sven.haland@gmail.com

Elin Haarr

Medlem
Arbeidssted: Helse Stavanger HF
Privat mobil: 99039861
Privat e-post: elin.haarr@lyse.net

Halvor Kyllingstad

Medlem
Arbeidssted: Tasta legesenter
Telefon: 51 54 5250
Privat mobil: 41489063
Privat telefon: 41489063
Privat e-post: hkylling@online.no

Åshild Fykse

Medlem
Arbeidssted: Haugesund legesenter
Privat mobil: 922 10 081
Privat epost: aas-fyks@online.no