Sogn og Fjordane

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Thomas Vingen Vedeld

Leder
Arbeidssted: Stad kommune
E-post: thomas.vingen.vedeld@stad.kommune.no
Privat mobil: 97004492

Jan Ove Tryti

Medlem
Arbeidssted: Sogndal kommune
E-post: jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no
Mobil: 91773798

Kristin Susanne Mundal

Medlem
Arbeidssted: Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
E-post: mundalkristin@hotmail.com
Mobil: 95788892

Kjell-Arne Nordgård

Medlem
Arbeidssted: Legegruppa SMS - Sunnfjord medisinske senter
E-post: Kjell80@gmail.com
Mobil: 41459620