Kontaktopplysninger om landets støttekolleger

Sør-Trøndelag

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.
1. november 2018

Astrid M. Fagerli
Medlem
Arbeidssted: Fannrem legesenter
Telefon: 99570920


Anders Prestmo
Medlem
Arbeidssted: Prestmo Spesialistlegesenter
Privat mobil: 92453166
Privat e-post: anders.prestmo@spesialistpraksis.nhn.no


Bård Eirik Kulseng
Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
Telefon: 73 86 80 00
E-post: baard.kulseng@ntnu.no
Privat mobil: 48306262
Privat e-post: baard.kulseng@ntnu.no


Finn Marum Høivik
Medlem
Arbeidssted: Kalvskinnet legesenter
Privat mobil: 92617984
Privat e-post: finn@hoivik.no


Hanna Moum
Medlem
Arbeidssted: Persaunet legesenter AS
Telefon: 73 82 85 50
Privat mobil: 95991925
Privat telefon: 73 51 19 38
Privat e-post: moum.hanna@gmail.com


Mari Jordet Bruheim
Medlem
Arbeidssted: Nardosletta legesenter
Privat mobil: 92254571
Privat telefon: 73 93 24 67
Privat e-post: marijobr@online.no

Magnhild Singstad Høivik
Medlem
Arbeidssted:
1. Tiller DPS, Østre Rosten 55, 7075 Tiller
2. NTNU, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Pb 8905 MTFS, 7491 Trondheim
Mobil: 92 49 19 51
E-post: magnhild.singstad.hoivik@stolav.no, magnhild.s.hoivik@ntnu.no