Sør-Trøndelag

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Anders Prestmo

Leder
Arbeidssted: Prestmo Spesialistlegesenter
Privat mobil: 92453166
Privat e-post: anders.prestmo@spesialistpraksis.nhn.no

Astrid M. Fagerli

Medlem
Arbeidssted: Fannrem legesenter
Telefon: 99570920

Finn Marum Høivik

Medlem
Arbeidssted: Kalvskinnet legesenter
Privat mobil: 92617984
Privat e-post: finn@hoivik.no

Hanna Moum

Medlem
Arbeidssted: Persaunet legesenter AS
Telefon: 73 82 85 50
Privat mobil: 95991925
Privat telefon: 73 51 19 38
Privat e-post: moum.hanna@gmail.com

Mari Jordet Bruheim

Medlem
Arbeidssted: Nardosletta legesenter
Privat mobil: 92254571
Privat telefon: 73 93 24 67
Privat e-post: marijobr@online.no

Magnhild Singstad Høivik

Medlem
Arbeidssted:
1. Tiller DPS, Østre Rosten 55, 7075 Tiller
2. NTNU, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Pb 8905 MTFS, 7491 Trondheim
Mobil: 92 49 19 51
E-post: magnhild.singstad.hoivik@stolav.no, magnhild.s.hoivik@ntnu.no