Troms

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Katrine Wennevold

Leder
Arbeidssted: Institutt for samfunnsmedisin – UiT
Mobil: 401 01 361
Epost: katrine.wennevold@gmail.com

Ann Kristin Engstad

Medlem
Arbeidssted: Vågsfjord legesenter
Telefon: 77 01 85 00
E-post: Ann.Engstad@harstad.kommune.no
Privat mobil: 95217386
Privat e-post: kr-engst@online.no

Linn Christin Kallbekken Skjevling

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Harstad - Somatikk
Mobil: 976 73 939
E-post: linn.skjevling@gmail.com
 

Eldrid N. Liljedal

Medlem
Arbeidssted: Målselv helsesenter
Telefon: 77 83 36 22
Privat mobil: 97599419
Privat e-post: no-lilje@online.no

Marit Helene Hansen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 95995105
E-post: marit.helene.hansen@unn.no
Privat mobil: 95995105
Privat e-post: marit.helene.hansen@unn.no

Nina Kjær Brones

Medlem
Arbeidssted: Målselv legetjeneste
Privat mobil: 91635548
Privat e-post: nkbrones@online.no