Vestfold

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Lene Christin Vatne

Leder
Arbeidssted: Fastlege Holmestrand
Privat mobil: 932 13 087
Privat e-post: lcvatne@gmail.com

Gro Tove Hem Johnsen

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold, DPS
Privat mobil: 916 90 376
Privat epost: grotovehem@gmail.com

Trond Hugo Haukebøe

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF
Privat mobil: 92846904
Privat e-post: thaukeboe@outlook.com

Johanna Molin

Medlem
Arbeidssted: Avtalespesialist i psykiatri
Privat mobil: 412 65 118
Privat e-post: molin.jo@gmail.com

Martin Handeland

Medlem
Arbeidssted: Fastlege i Færder
Privat mobil: 481 38 808
Privat e-post: martin@handeland.priv.no