Den norske legeforening

Gamle forenklede statusrapporter

Merk at Excel-tabellene for Den norske legeforening og for alle underforeninger per januar hvert år er medlemstallene slik de stod i medlemsregisteret i begynnelsen av januar.
2. august 2019

Disse medlemstallene er alltid høyere enn offisielle medlemstall ved årsskiftet, f.eks. per 31.12. 2018 = 1.1. 2019 som er angitt foran, ettersom disse medlemstallene ikke er korrigert for utmeldinger som følge av manglende kontingentbetaling i det foregående året, fordi disse utmeldingene først blir gjennomført i medlemsregisteret i siste del av januar hvert år, men gjøres med virkning fra 31.12. foregående år. Dette er også en av grunnene til at det er medlemstallene per 1. februar hvert år som alltid blir lagt til grunn i Legeforeningens interne økonomifordeling.

Disse medlemstallene rapporteres til Akademikerne per 1. januar hvert år, mens det nå i tillegg er en rapportering per 1. oktober i noe forenklet form og uten attestering fra revisor. Disse medlemstallene er ikke fordelt på underforeninger (dog er antallet medlemmer av Norsk Medisinstudentforening angitt). Disse medlemstallene er fordelt på tariffområder for ALLE registrerte aktive arbeidsforhold, dvs. at medlemmer med registrerte bistillinger er her medregnet under flere tariffområder. Alle medlemstallene fordelt på tariffområder er lagt ut under tariffområder.