Medlemmer

Her finner du medlemsstatistikk for alle medlemmer av Den norske legeforening tilbake til stiftelsen i 1886 og detaljert medlemsstatistikk for årene 2008- 2024, også med grafisk fremstilling. Detaljerte Excel-tabeller for Den norske legeforening på mange ulike tidspunkter finnes nedenfor under "Forenklede medlemsrapporter". Figuren på åpningssiden på legestatistikken viser de aller nyeste medlemstallene, oppdatert hver eneste dag, med en del detaljer, blant annet oppdaterte medlemstall for fordeling på yrkesforeninger.

For svar på ofte stilte spørsmål, se lenken "Medlemstall (leger og studenter)" på åpningssiden.
Medlemstall i Den norske legeforening over tid. Illustrasjon: Legeforeningen
Medlemsutvikling i Den norske legeforening over tid. Illustrasjon: Legeforeningen

åpningssiden for legestatistikken finner du de aller nyeste medlemstallene som oppdateres hver eneste dag, med mange andre detaljer enn dem som finnes her. Sjekk blant annet boksen med "Medlemstall Den norske legeforening (leger og studenter)" øverst på åpningssiden, samt lenken "Tariffområder" med en figur som viser fordelingen av medlemmene på forhandlingsområder (tariffområder) og som forklarer tariffområdene nærmere.

Forenklede medlemsrapporter

Merk at Excel-tabellene for Den norske legeforening og for alle underforeninger per 1. januar hvert år er medlemstallene slik de stod i medlemsregisteret i begynnelsen av januar. Disse medlemstallene er alltid høyere enn offisielle medlemstall ved årsskiftet, f.eks. per 31.12. 2022 = 1.1. 2023 som er angitt foran, ettersom disse medlemstallene ikke er korrigert for utmeldinger som følge av manglende kontingentbetaling i det foregående året, fordi disse utmeldingene først blir gjennomført i medlemsregisteret i siste del av januar hvert år, men gjøres med virkning fra 31.12. foregående år. Dette er også en av grunnene til at det er medlemstallene per 1. februar hvert år, noe som alltid blir lagt til grunn i Legeforeningens interne økonomifordeling og valg av tillitsvalgte.

Medlemstallene under tariffområdet rapporteres til Akademikerne per 1. januar hvert år. Disse medlemstallene er ikke fordelt på underforeninger (dog er antallet medlemmer av Norsk Medisinstudentforening angitt) fordi fokuset her er på tariffområder.  Disse medlemstallene er fordelt på tariffområder for ALLE registrerte aktive arbeidsforhold, dvs. at medlemmer med registrerte bistillinger er her medregnet under flere tariffområder. Alle medlemstallene fordelt på tariffområder er lagt ut under "tariffområder" per 1. januar tom. 2023.

For medlemstall for de enkelte underforeningene er det medlemstallene per 1. februar hvert år som gjelder som de offisielle medlemstallene.