Legestatistikk

Medlemmer

Her finner du medlemsstatistikk for alle medlemmer av Den norske legeforening tilbake til stiftelsen i 1886 og detaljert medlemsstatistikk 2008- 2021. Detaljerte Excel-tabeller for Den norske legeforening (både leger og medisinstudenter) på mange ulike tidspunkter, sist per 1.10.2021, og figuren nedenfor viser de nyeste medlemstallene. På åpningssiden for legestatistikken finner du de aller nyeste medlemstallene som oppdateres nesten hver eneste dag, med mange andre detaljer enn de som finnes her. Sjekk blant annet lenken "Medlemstall Den norske legeforening (leger og studenter) øverst på åpningssiden, figuren for fordeling på tariffområder på åpningssiden samt lenken "Mer om medlemstall" som forklarer tariffområdene nærmere.
Anders Taraldset
6. oktober 2021

Forenklede medlemsrapporter

Merk at Excel-tabellene for Den norske legeforening og for alle underforeninger per 1. januar hvert år er medlemstallene slik de stod i medlemsregisteret i begynnelsen av januar. Disse medlemstallene er alltid høyere enn offisielle medlemstall ved årsskiftet, f.eks. per 31.12. 2020 = 1.1. 2021 som er angitt foran, ettersom disse medlemstallene ikke er korrigert for utmeldinger som følge av manglende kontingentbetaling i det foregående året, fordi disse utmeldingene først blir gjennomført i medlemsregisteret i siste del av januar hvert år, men gjøres med virkning fra 31.12. foregående år. Dette er også en av grunnene til at det er medlemstallene per 1. februar hvert år, noe som alltid blir lagt til grunn i Legeforeningens interne økonomifordeling og valg av tillitsvalgte.

Medlemstallene under tariffområdet rapporteres til Akademikerne per 1. januar hvert år, mens det nå i tillegg er en rapportering per 1. oktober i noe forenklet form og uten attestering fra revisor (og enkelte andre tidspunkter også). Ingen av disse medlemstallene er ikke fordelt på underforeninger (dog er antallet medlemmer av Norsk Medisinstudentforening angitt) fordi fokuset her er på tariffområder. Disse medlemstallene er fordelt på tariffområder for ALLE registrerte aktive arbeidsforhold, dvs. at medlemmer med registrerte bistillinger er her medregnet under flere tariffområder. Alle medlemstallene fordelt på tariffområder er lagt ut under "tariffområder" per 1. januar tom. 2021 og enkelte andre tidspunkter også).