Legestatistikk

Norsk medisinstudentforening

Her finner du medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf), i tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter, sist per 1. mars 2021. Figuren nedenfor viser medlemstallet i Nmf per 31.12. 2009- 2020 og de aller nyeste medlemstallene per 8. mars 2021.