Legestatistikk

Norsk medisinstudentforening

Her finner du helt nye medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf) per 21. november 2022. I tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter, disse detaljerte medlemstallene per 1. november er lagt ut her, under boksen nedenfor, "Medlemstall samlet".

Nmfs medlemstall per 21. november 2022 er 5 085 (Ca. 3 450 i Norge og 1 640 i utlandet inkl. ca 250 ved Bjørknes 1+5, hvorav 110 innmeldte så langt i 2022) som er "all time high", mens det nest høyeste medlemstallet noensinne var 3. juni 2022 med 4 960 medlemmer. Før 2022 var det høyeste medlemstallet per 14. desember 2021 4 945 (ca 3 400 i Norge og 1 545 i utlandet). Tallene for utlandet inkluderer Bjørknes 1+5.

Det høyeste offisielle medlemstallet ved årsskiftet så langt var 4 782 per 1. januar 2022 (ca 3 260 i Norge og 1 522 i utlandet).

De aller nyeste medlemstallene for Nmf finnes på lenken "Medlemstall (leger og studenter)" på hovedsiden for legestatistikken som blir oppdatert nesten hver eneste dag. Her finner du også (langt ned på siden) informasjon om det totale antallet inn- og utmeldinger av medisinstudenter så langt i 2022, og også for årene 2019- 2021.