Norsk medisinstudentforening

Her finner du helt nye medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf) per 28. mars 2023. I tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter. Disse detaljerte medlemstallene, sist per 1. mars 2023, er lagt ut under boksen nedenfor, "Medlemstall samlet", nå også med angivelse av andelen medlemmer ved hvert universitet og land.

Nmfs medlemstall per 28. mars 2023 er 5 047, herav ca. 3 367 i Norge og ca. 1 680 i utlandet (inkl. ca. 266 som står registrert ved Oslo nye høyskole 1+5 år, hvorav 110 innmeldt i 2022 og bare 14 er innmeldt så langt i 2023 og de fleste av de øvrige nå trolig studerer i utlandet), 69,5 % kvinner blant alle medisinstudenter i Nmf (som er en nedgang i kvinneandel), 70,7 % kvinner i Norge og 67,2 % kvinner i utlandet.

Per 1. januar 2023  (= 31.12.2022) var 4 916 medlemmer av Nmf, herav ca. 3 282 i Norge og 1 634 i utlandet. Av disse var ca 1 200 innmeldte i 2022,  herav ca 660 i Norge og ca 540 i utlandet (inkl. ca. 110 ved Oslo nye høyskole 1+5). 

Per 13. desember 2022 var medlemstallet 5 124 (Ca. 3 460 i Norge og 1 664 i utlandet inkl. ca 257 ved Oslo nye høyskole 1+5, hvorav 115 innmeldte i 2022, resten må antas å være i utlandet) som var "all time high" for medlemstallet i Nmf, mens det nest høyeste medlemstallet noensinne før 2023 var 3. juni 2022 med 4 960 medlemmer. Før 2022 var det høyeste medlemstallet per 14. desember 2021 4 945 (ca 3 400 i Norge og 1 545 i utlandet). Tallene for utlandet inkluderer Oslo nye høyskole 1+5.

De aller nyeste medlemstallene for Nmf finnes på lenken "Medlemstall (leger og studenter)" på hovedsiden for legestatistikken som blir oppdatert nesten hver eneste dag. Her finner du også (langt ned på siden) informasjon om det totale antallet inn- og utmeldinger av medisinstudenter i 2019- 2022.