Legestatistikk

Norsk medisinstudentforening

Her finner du medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf), i tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter, sist per 1. desember 2021. Ny medlemsstatistikk og nye detaljerte Exceltabeller vil ikke bli lagt ut før 1. februar 2022, jfr teksten i siste avsnitt nedenfor.

Figuren nedenfor viser medlemstallet i Nmf per 31.12. 2009- 2020 og det aller nyeste medlemstallet per 14. desember 2021, etter at det siden 1.7.2021 er kommet til ca 820 nye innmeldinger i Nmf (72,8 % kvinner for disse nye innmeldingene, høyest i utlandet med 74,1 % og 72,2 % i Norge), hvorav 67,2 % i Norge (herav flest i Bergen og Tromsø, dernest ved NTNU, færrest i Oslo hvor det alltid er flest innmeldinger i begynnelsen av kalenderåret), i tillegg til 8,1 % ved Bjørknes 1+5 år, og blant de øvrige er det flest nye medlemmer med 11,3 % i Polen (klart flest i Gdansk, Krakow, Poznan, Bialystok og Szczecin, noe færre i Warszawa, Wroclaw og Lodz og max ett nytt medlem ved de øvrige studiestedene i Polen), 7,1 % i Ungarn (klart flest i Pecs, av alle utenlandske læresteder, med meget stor margin, dernest Budapest) , Slovakia med 2,2 % (Comenius/Martin), dernest i Danmark med 1,2 % (Odense, færre i Århus og København), Latvia (Riga) med 0,7 %, Tsjekkia med 0,6 % (Praha og Brno), Bulgaria med 0,4 % (Sofia) og Romania med 0,2 % (Oradea og Ovidius/Constanta), i denne rekkefølgen. I øvrige studieland er det bare ett nytt medlem i hvert land (eller ingen nye medlemmer).

Nmfs medlemstall per 14. desember 2021 er altså 4 945 (ca 3 400 i Norge og 1 545 i utlandet) som er det høyeste medlemstallet noensinne, mens det nest høyeste medlemstallet noensinne var 4 889 som var medlemstallet per 11. desember 2019, høyere enn i 2020. Men ingen av disse er offisielle medlemstall, ettersom det offisielle medlemstallet regnes etter utmeldinger pga manglende kontingentbetaling i løpet av året og etter utmeldinger fra Nmf pga avlagt avsluttende eksamen i november/desember.

Det høyeste offisielle medlemstallet så langt var 4 630 per 1. januar 2021.

Oppdateringer av nye medlemstall vil ikke bli gjort på denne siden før 1. februar 2022, etter at utmeldinger med virkning per 31.12.2021 som følge av manglende kontingentbetaling i 2021, er gjennomført. Da vil vi presentere offisielle medlemstall både per 1.1. 2022 og per 1.2.2022. I mellomtiden er foreløpige medlemstall i januar 2022 for Nmf bare presentert på åpningssiden for legestatistikken som blir løpende oppdatert.