Legestatistikk

Norsk medisinstudentforening

Her finner du medlemstall for medlemmer i Nork medisinstudentforening (Nmf), i tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter, sist per 1. juni 2022.

Figuren nedenfor viser medlemstallet i Nmf per 31.12. 2009- 2021 og det nyeste medlemstallet per 16. juni 2022. Etter dette er mange Nmf-medlemmer blitt leger og er overført til Ylf. Vi avventer derfor nærmere oppdatering av medlemstallet til vi har overført de aller fleste som har tatt eksamen i mai eller juni i Norge fra Nmf til Ylf, trolig i midten av juli.

Nmfs medlemstall per 16. juni var altså 4 955 (ca. 3 365 i Norge og 1 590 i utlandet) , mens det høyeste medlemstallet noensinne var 3. juni med 4 960 medlemmer. Før 2022 var det tidligere høyeste medlemstallet per 14. desember 2021 4 945 (ca 3 400 i Norge og 1 545 i utlandet).

Det høyeste offisielle medlemstallet ved årsskiftet så langt var 4 782 per 1. januar 2022 (ca 3 260 i Norge og 1 522 i utlandet).

De aller nyeste medlemstallene for Nmf finnes på åpningssiden for legestatistikken som blir oppdatert nesten hver eneste dag, klikk på lenken øverst under legestatistikk eller bruk denne direktelenken:
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/#53298