Legestatistikk

Norsk medisinstudentforening

Her finner du medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf). Oppdatert per 28. september 2020, i tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter, sist per 1.juli 2020, men dette gjelder før overføring fra Nmf til Ylf av medlemmer som nylig har fått norsk autorisasjon, under "Medlemstall samlet", nederst på siden. Nye Excel-tabeller med detaljert medlemsstatistikk vil bli lagt ut per 1. oktober 2020.

Figuren nedenfor viser derimot medlemstallet per 28. september 2020, etter overføring fra Nmf til Ylf av medlemmer som i sommer har fått norsk autorisasjon.