Norsk medisinstudentforening

Her finner du helt nye medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf) per 26. september 2023. I tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter. Disse detaljerte medlemstallene, sist per 1. september 2023, er lagt ut under boksen nedenfor, "Medlemstall samlet", nå også med angivelse av andelen medlemmer ved hvert enkelt universitet og land.

Nmfs medlemstall per 26. september 2023 er 4 901, herav ca 3 374 i Norge og 1 527 i utlandet (inkl. ca. 297 som står registrert ved Oslo nye høyskole (tidligere Bjørknes) 1+5 år, hvorav 101 innmeldt i 2022 og 79 er innmeldt så langt i 2023, de fleste av de øvrige studerer nå trolig i utlandet, men har ikke oppdatert studiested i medlemsregisteret), 69,9 % kvinner blant alle medisinstudenter i Nmf, 71,2 % kvinner i Norge og 67,0 % kvinner i utlandet. Figuren nedenfor viser de nyeste medlemstallene for Nmf i 2023 og per 31. desember hvert år tidligere.

Per 13. desember 2022 var medlemstallet på all time high, 5 124 (Ca. 3 460 i Norge og 1 664 i utlandet inkl. ca 257 ved Oslo nye høyskole 1+5, hvorav 115 innmeldte i 2022, resten må antas å være i utlandet) som fortsatt er "all time high" for medlemstallet i Nmf.

Før 2022 var det høyeste medlemstallet per 14. desember 2021 4 945 (ca 3 400 i Norge og 1 545 i utlandet). Tallene for utlandet inkluderer Oslo nye høyskole 1+5.

De aller nyeste medlemstallene for studenter finnes i figuren hovedsiden for legestatistikken som blir oppdatert hver eneste dag og på lenken "Medlemstall (leger og studenter)". Her finner du også (langt ned på siden) informasjon om det totale antallet inn- og utmeldinger av medisinstudenter i 2019- 2022, og øverst på siden står antallet inn- og utmeldinger av medisinstudenter så langt i 2023 (merk at tallene som står her, ikke omfatter overføringer fra Nmf til Ylf).