Legestatistikk

Norsk medisinstudentforening

Her finner du medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening. Oppdatert per juli 2020, i tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter, sist per 1.7.2020, nederst på siden, under "Medlemstall samlet".