Legestatistikk

Norsk medisinstudentforening

Her finner du medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf), i tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter, sist per 1. september 2021. Figuren nedenfor viser medlemstallet i Nmf per 31.12. 2009- 2020 og det aller nyeste medlemstallet per september 2021, etter overføring fra Nmf til Ylf av medlemmer som har tatt cand.med. eksamen i mai/juni 2021 (eller senere i utlandet), samtidig som det også siden 1.7.2021 er kommet til ca 550 nye innmeldinger i Nmf, hvorav over 78 % i Norge (herav flest i Bergen og Tromsø, dernest ved NTNU, færrest i Oslo hvor det er flest innmeldinger i begynnelsen av kalenderåret), dernest 7,8 % ved Bjørknes 1+5 år, og blant de øvrige er det flest nye medlemmer med 5,4 % i Polen (klart flest i Krakow og Gdansk) og 4,8 % i Ungarn (klart flest i Pecs, av alle utenlandske læresteder), dernest i Danmark (Odense, Århus og København), Latvia (Riga), Bulgaria (Sofia) og Slovakia (Comenius/Martin), i denne rekkefølgen. I øvrige studieland er det bare ett nytt medlem i hvert land (eller ingen nye mdlemmer).