Norsk medisinstudentforening

Her finner du medlemstall for medlemmer i Norsk medisinstudentforening (Nmf), oppdatert per 11. april 2024. I tillegg er det lagt ut meget detaljerte Excel-tabeller for medisinstudenter ved hvert enkelt universitet på mange ulike tidspunkter. Detaljerte medlemstallene, blir lagt ut i begynnelsen av hver måned under boksen nedenfor, "Medlemstall samlet", med angivelse av andelen medlemmer ved hvert enkelt universitet og land.

Nmfs medlemstall per 9. april 2024 er 4 923, herav ca 3 364 i Norge og ca 1 559 i utlandet (inkludert ca. 256 som står registrert ved Oslo nye høyskole (tidligere Bjørknes) 1+ 5 år, hvorav bare to av disse er innmeldt så langt i 2024), 3 419 kvinner og 1 504 menn.

Så langt i 2024 er det innmeldt ca. 245 nye medlemmer, herav ca 155 i Norge og ca 90 i utlandet. Av de innmeldte i Norge er ca 59 % i Oslo (som alltid har flere innmeldinger i januar-mars enn de øvrige lærestedene, mens det er relativt få innmeldinger i Oslo om høsten). Av de innmeldte i utlandet er det klart flest i Polen (48 % av innmeldingene i utlandet), fulgt av Ungarn, Latvia, Danmark og Slovakia.

Nmfs medlemstall per 1. januar 2024 var 4 735, 3 295 kvinner og 1 440 menn, 69,6 % kvinner blant alle medisinstudenter i Nmf, 70,7 % kvinner i Norge og 67,2 % kvinner i utlandet inkl. Oslo nye høyskole. Figuren nedenfor viser medlemstallene for Nmf per 15. februar 2024 og per 31. desember hvert år tidligere. Per 15. februar 2024 var det 69,4 % kvinner blant alle medisinstudenter i Nmf, 70,7 % kvinner i Norge og 66,6 % kvinner i utlandet inkl. Oslo nye høyskole. 

Per 13. desember 2022 var medlemstallet på all time high, 5 124, herav ca 3 460 i Norge og 1 664 i utlandet (inkl. ca 257 ved Oslo nye høyskole 1+5 år, hvorav 115 innmeldte i 2022, resten må antas å være i utlandet) som fortsatt er "all time high" for medlemstallet i Nmf.

Før 2022 var det høyeste medlemstallet per 14. desember 2021, da antallet var 4 945, herav ca 3 400 i Norge og ca 1 545 i utlandet.

Tallene for utlandet inkluderer på alle tidspunkter Oslo nye høyskole 1+5 (tidligere Bjørknes)

De aller nyeste medlemstallene for studenter finnes i figuren hovedsiden for legestatistikken som blir oppdatert hver eneste dag og på lenken "Medlemstall (leger og studenter)". Her finner du også litt mer informasjon om medlemstallene for medisinstudenter.