Legestatistikk

Lokalforeninger

Her finner du medlemsstatistikk for lokalforeningene, detaljerte tabeller med alle medlemstall på flere ulike tidspunkter. Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt lokalforening, senest per 1.9.2020.

Tall fra 2015-2016 finner du i oversikten for alle yrkesforeninger samlet.

Medlemskap i lokalforening

Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i lokalforeninger for sine medlemmer, med unntak av leger i utlandet og medisinstudenter, som hovedregel basert på arbeidsstedets beliggenhet.

Lokalforeningene følger per i dag fylkesinndelingen frem til 1.1.2018, men kan senere bli endret til annen inndeling, avhengig av beslutninger i lokalforeningene og i Legeforeningens landsstyre.