Lokalforeninger

Her finner du medlemsstatistikk for lokalforeningene, detaljerte tabeller med alle medlemstall på flere ulike tidspunkter. Lokalforeningene følger gammel fylkesinndeling. Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt lokalforening i begynnelsen av hver måned, og figuren viser de nyeste medlemstallene.

Medlemskap i lokalforening

Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i lokalforeninger for sine medlemmer, med unntak av leger i utlandet og medisinstudenter, som hovedregel basert på arbeidsstedets beliggenhet.

Lokalforeningene følger per i dag fortsatt fylkesinndelingen frem til 1.1.2018 (altså før Sør- og Nord-Trøndelag ble slått sammen per 1.1.2018 og de senere sammenslåingene per 1.1.2019), men kan evt. senere bli endret til annen inndeling, helt avhengig av beslutninger i lokalforeningene og i Legeforeningens landsstyre.