Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Legestatistikk

Lokalforeninger

Her finner du medlemsstatistikk for lokalforeningene, detaljerte tabeller med alle medlemstall på flere ulike tidspunkter. Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt lokalforening, senest per 1.1.2021.

Tall fra 2015-2016 finner du i oversikten for alle yrkesforeninger samlet.

Medlemskap i lokalforening

Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i lokalforeninger for sine medlemmer, med unntak av leger i utlandet og medisinstudenter, som hovedregel basert på arbeidsstedets beliggenhet.

Lokalforeningene følger per i dag fylkesinndelingen frem til 1.1.2018, men kan senere bli endret til annen inndeling, avhengig av beslutninger i lokalforeningene og i Legeforeningens landsstyre.