Legestatistikk

Nordiske legefakta

Her finner du sammmendrag av de nordiske legeforeningene på engelsk.
19. august 2019