Spesialforeningers medlemsrapporter

Statistikk om medlemmene i hver enkelt av spesialforeningene. Oppdatert totalt medlemstall finnes på hovedsiden for spesialforeningene med grafisk fremstilling av de nyeste medlemstallene. På denne siden finnes detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt spesialforening på mange ulike tidspunkter, oppdatert i begynnelsen av hver måned.

Ta kontakt ved spørsmål om evt medlemmer av spesialforeningen som ikke er medlemmer av Legeforeningen (dette er etter Legeforeningens lover ikke mulig for leger).

Norsk hjerneslagforening navneendring

Norsk hjerneslagforening er blitt godkjent av sentralstyret som spesialforening i Legeforeningen under dette navnet. Foreningen har senere endret navn, men navneendringen er ennå ikke godkjent av sentralstyret i Legeforeningen.

Utgåtte spesialforeninger