Spesialforeninger

Medlemsstatistikk for spesialforeningene, detaljerte tabeller med alle medlemstall på mange ulike tidspunkter. Klikk på "Medlemsrapporter" i boksen nederst til venstre på siden. Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt spesialforening på mange ulike tidspunkter, oppdatert i begynnelsen av hver måned. Figuren under viser de aller nyeste medlemstallene.

Registrering av spesialforeningenes medlemmer

Merk at statistikken kun omfatter registrerte medlemmer av Den norske legeforening som er medlemmer av den aktuelle spesialforeningen. Dette er i varierende grad oppdatert i medlemsregisteret sentralt i Legeforeningen, dårligst for de spesialforeningene som Legeforeningen ikke innkrever kontingent for. Enkelte av spesialforeningene har i tillegg medlemmer som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Disse er heller ikke inkludert i denne medlemsstatistikken. Medlemstallene her kan inkludere medlemmer som ennå ikke har betalt medlemskontingent til spesialforeningen og disse må da anses som potensielle medlemmer.

Endringer i 2007

1. januar 2007 ble spesialforeninger som var direkte knyttet til en spesialitet omgjort til fagmedisinske foreninger. Legeforeningen innførte også da obligatorisk medlemskap for fagmedisinske foreninger for spesialister eller har stilling som fastlege. Medlemsstatistikk før 1. januar 2007 for disse foreningene finner du under spesialforeninger og ikke under fagmedisinske foreninger.

Tidsskriftet beskriver i denne artikkelen endringen i medlemstallene etter denne endringen.

2014 endringer i antallet spesialforeninger

Sentralstyret vedtok 11. mars 2014 endringer i antallet spesialforeninger

  • Norsk selskap for trombose og hemostase ble i samme møte godkjent som ny spesialforening.
  • Generalforsamlingen i Norsk Forening for Maritim Medisin vedtok 21. oktober 2016 enstemmig å melde seg ut av Den norske Legeforening og fortsette sin virksomhet som en uavhengig og selvstendig forening.
  • Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet er i slutten av 2018 godkjent som ny spesialforening i Legeforeningen.

Foreninger som etter sentralstyrets vedtak i 2014 ikke lenger har status som spesialforeninger i Legeforeningen, er det ikke utarbeidet medlemsstatistikk for siden begynnelsen av 2014.