Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Yrkesforeninger

Medlemsrapporter yrkesforeninger

Her finner du medlemsrapporter for hver enkelt yrkesforening. Oppdatert med detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt yrkesforening på mange ulike tidspunkter, senest per 1.12.2020.

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Merk at Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) er en fagmedisinsk forening, mens Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) er en yrkesforening. LSA har langt flere medlemmer enn Norsk samfunnsmedisinsk forening. De fleste av medlemmene av LSA som ikke er medlemmmer av Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM), er ikke spesialister i samfunnsmedisin. Andelen spesialister i samfunnsmedisin er dermed langt høyere i Norsk samfunnsmedisinsk forening enn i LSA. Norsk samfunnsmedisinsk forening har bare 85 yrkesaktive ordinære medlemmer som er uten spesialistgodkjenning.

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) er en yrkesforening som har 1064 ordinære medlemmer per 24. februar 2020, hvorav 737 er yrkesaktive og under 70 år. Det sistnevnte tallet er synkende. Medlemskap i yrkesforening styres som hovedregel av typen hovedstilling. LSA har flere spesialister enn ikke-spesialister blant sine yrkesaktive medlemmer, hhv 472 og 299. Men bare 184 av de 472 yrkesaktive spesialistene i LSA er spesialister i samfunnsmedisin, mens det er 239 yrkesaktive spesialister i allmennmedisin, og de øvrige er fordelt på mange forskjellige spesialiteter.

Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM)

Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) er en fagmedisinsk forening som ble opprettet ved innføring av fagmedisinske foreninger som organisasjonsledd fra 1.1.2007 og som har 407 ordinære medlemmer per februar 2020.

Overlappet av medlemskap mellom Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) og LSA er 307 ordinære medlemmer. Av de øvrige ordinære medlemmene av Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) er 34 medlemmer av Af, 28 i Of, 18 i LVS, 13 i Namf og 7 i Ylf.

Av de øvrige ordinære medlemmene i LSA er 365 medlemmer av Norsk forening for allmennmedisin (altså flere enn i NORSAM!), 53 i Norsk indremedisinsk forening, 33 i Norsk forening for arbeidsmedisin og 31 i Norsk psykiatrisk forening, mens 112 av de øvrige LSA-medlemmene ikke er medlem av noen fagmedisinsk forening, og resten er fordelt på en rekke andre fagmedisinske foreninger.

Alle medlemstallene i denne teksten gjelder per 24. februar 2020, mens du finner mer oppdaterte medlemstall i tabellene for hver enkelt forening.

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

Norsk arbeidsmedisinsk forening er en yrkesforening som har 460 ordinære medlemmer per mars 2020, hvorav 297 yrkesaktive. Medlemskap i yrkesforening styres som hovedregel av typen hovedstilling. Namf har bare litt flere spesialister enn ikke-spesialister blant sine yrkesaktive medlemmer, hhv 156 og 141. Men bare 106 av de 156 yrkesaktive spesialistene i Namf er spesialister i arbeidsmedisin, mens de øvrige er fordelt på mange forskjellige spesialiteter.

Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam)

Norsk forening for arbeidsmedisin er en fagmedisinsk forening som ble opprettet ved innføring av fagmedisinske foreninger som organisasjonsledd fra 1.1.2007 og som har 336 ordinære medlemmer per mars 2020, hvorav 236 yrkesaktive.

Overlappet av medlemskap mellom Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) og Namf er 236 ordinære medlemmer, hvorav 160 yrkesaktive. Av de øvrige 100 ordinære medlemmene av Norsk forening for arbeidsmedisin er 33 medlemmer av Of, 33 i LSA, 18 i Ylf, 8 i Af, 6 i LVS, og 2 i PSL. 

Av de øvrige 148 ordinære medlemmene i Namf er 41 medlemmer av Norsk forening for allmennmedisin, 17 i Norsk indremedisinsk forening, 13 i Norsk samfunnsmedisinsk forening og 8 Norsk Psykiatrisk forening, mens 88 av de øvrige Namf-medlemmene ikke er medlem av noen fagmedisinsk forening, og resten er fordelt på en rekke andre fagmedisinske foreninger.

Alle medlemstallene her gjelder her per mars 2020.