Legestatistikk

Yrkesforeninger

Her finner du detaljert statistikk over hver enkelt yrkesforening og samlede oversikter. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger for sine medlemmer, med unntak av medisinstudenter, basert på registrert hovedstilling. Detaljerte Excel-tabeller for hver enkelt yrkesforening på mange ulike tidspunkter, senest per 1.11.2020.

Fordeling av medlemmer av yrkesforeningene på lokalforeninger finnes under medlemsstatistikken for lokalforeningene i en egen figur. I tillegg finner du tabeller for dette i Excel-tabellene for Den norske legeforening på mange ulike tidspunkter, senest per 1.11.2020.

Alle yrkesforeninger samlet - medlemstall

Dette er det eneste stedet hvor du finner medlemstallene i yrkesforeningene i 2015 og per 1. januar 2016. Merk at for medlemstall etter 1. januar 2016, må du bruke tallene du finner i medlemsstatistikken for Den norske legeforening, hvor du finner tilsvarende krysstabell mellom lokalforening og yrkesforening i tabell 4.