Legestatistikk

Yrkesforeninger

Her finner du detaljert statistikk over hver enkelt yrkesforening og samlede oversikter. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger for sine medlemmer, med unntak av medisinstudenter, basert på registrert hovedstilling.

Fordeling av medlemmer av yrkesforeningene på lokalforeninger finnes under medlemsstatistikken for lokalforeningene i en egen figur. I tillegg finner du detaljerte tall for dette i Excel-tabellene for Den norske legeforening på mange ulike tidspunkter, senest per 1.10. 2021. For hver enkelt yrkesforening finner du tilsvarende Exceltabeller med detaljerte medlemstall ved å klikke på boksen "Medlemsrapporter yrkesforeninger" nederst på denne siden.

Figuren nedenfor viser fordelingen på yrkesforeninger i de nyeste medlemstallene. Du finner de aller nyeste medlemstallene for de tre største yrkesforeningene på åpningssiden for legestatistikken, under lenken "Medlemstall Dnlf (leger og studenter)" øverst på siden.

Alle yrkesforeninger samlet - medlemstall

Dette er det eneste stedet hvor du finner medlemstallene i yrkesforeningene i 2015 og per 1. januar 2016. Merk at for medlemstall etter 1. januar 2016, må du bruke tallene du finner i medlemsstatistikken for Den norske legeforening, hvor du finner tilsvarende krysstabell mellom lokalforening og yrkesforening i tabell 4.