Yrkesforeninger

Her finner du detaljert statistikk over hver enkelt yrkesforening og samlede oversikter. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger for sine medlemmer, med unntak av medisinstudenter, basert på registrert hovedstilling.

Fordeling av medlemmer av yrkesforeningene på lokalforeninger finnes under medlemsstatistikken for lokalforeningene i en egen figur. I tillegg finner du detaljerte tall for dette i Excel-tabellene for Den norske legeforening på mange ulike tidspunkter, i begynnelsen av hver måned. Nedenfor finner du under "Medlemsrapporter yrkesforeninger" detaljerte Excel-tabeller på samme tidspunkt for hver enkelt yrkesforening.

Figuren nedenfor viser fordelingen på yrkesforeninger i de nyeste medlemstallene. Du finner de aller nyeste medlemstallene for alle yrkesforeningene på hovedsiden for legestatistikken, under boksen "Medlemstall Den norske legeforening (leger og studenter)" øverst på siden. Medlemstallene der oppdateres nesten hver eneste dag, med både antallet ordinære og antallet assosierte medlemmer i hver yrkesforening.

Alle yrkesforeninger samlet - medlemstall

Dette er det eneste stedet hvor du finner medlemstallene i yrkesforeningene i 2015 og per 1. januar 2016. Merk at for medlemstall etter 1. januar 2016, må du bruke tallene du finner i medlemsstatistikken for Den norske legeforening, hvor du finner tilsvarende krysstabell mellom lokalforening og yrkesforening i tabell 4.