Organisasjonen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886 (navnet ble endret fra Den norske lægeforening i 2007). Foreningen er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne.

Den norske legeforenings formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for våre medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Legeforeningen består av 19 lokalforeninger, 7 yrkesforeninger og 46 fagmedisinske foreninger. Foreningens øverste organ er landsstyret som møtes en gang i året. Mellom landsstyremøtene ledes foreningen av et sentralstyre med president som styreleder. Den daglige driften ivaretas av et sekretariat som ledes av generalsekretær.