Eksterne styrer, råd og utvalg

Legeforeningens faste representasjon i eksterne styrer, råd og utvalg.