Avholdte rådsmøter

Digitalt faglandsrådsmøte 2020

Faglandsrådsmøtet ble avholdt digitalt tirsdag 3. november.
21. november 2019

Sakliste og sakspapirer 

Som følge av at møtet ble gjennomført digitalt, vil noen av de opprinnelige sakene flyttes til faglandsrådsmøtet i april 2021. Utdelingen av grunnutdanningsprisen må av praktiske årsaker utsettes til april 2021.  Faglandsrådsmøtet behandlet saker som omhandler valg av valgkomite, årsmelding 2019 i tillegg til et par fagsaker.  

Gjennomføring av møtet 

Faglandsrådsmøtet ble gjennomført elektronisk.