Digitalt faglandsrådsmøte 2020

Faglandsrådsmøtet ble avholdt digitalt tirsdag 3. november.

Sakliste og sakspapirer 

Som følge av at møtet ble gjennomført digitalt, vil noen av de opprinnelige sakene flyttes til faglandsrådsmøtet i april 2021. Utdelingen av grunnutdanningsprisen må av praktiske årsaker utsettes til april 2021.  Faglandsrådsmøtet behandlet saker som omhandler valg av valgkomite, årsmelding 2019 i tillegg til et par fagsaker.  

Gjennomføring av møtet 

Faglandsrådsmøtet ble gjennomført elektronisk. 

Deler av arrangementet ble strømmet på Facebook