Åpen post: Forskrivning på andres indikasjon

Under punktet "åpen post" på årets faglandsrådsmøte vil et av temaene være forskrivning på andres indikasjon.

Norsk revmatologisk forening, Norsk ortopedisk forening, Norsk nevrologisk forening. Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og Norsk forening for allmennmedisin har startet et samarbeid for å øke oppmerksomheten mot å unngå å forskrive medikamenter til bruk på andres indikasjon. De ønsker å bidra til riktig bruk av alle typer injeksjoner.

Ved injeksjonsbehandling har forskrivende lege ansvar for indikasjonsstilling. Helsepersonelloven åpner for at man kan delegere behandling. Helsepersonelloven §5 stiller krav til bruk av medhjelper og det er bare den som selv er faglig kvalifisert til å utføre en oppgave som kan overlate til andre å utføre oppgaven på vegne av seg selv. Det forutsettes at den som forskriver gjør en faglig vurdering av indikasjon og av medhjelperens kvalifikasjoner før slik delegering gis.

Foreningene ønsker med et bredt samarbeid å bidra til kunnskapsbasert bruk av injeksjoner og øke kunnskap hos forskrivende leger om hva man ved slik delegering har ansvar for.

Foreningene er helt i starten av det vi håper blir et nyttig påvirkningsarbeid, men ønsker å presentere både saken og hvordan vi har samarbeidet så langt for faglandsrådet. 

Innledere:

Maja Wilhelmsen (Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering)

Jana Hoff Midelfart (Norsk nevrologisk forening),

Marte K. Tangen (Norsk forening for allmennmedisin),

Stine Tønsaker (spesialrådgiver avdeling for jus og arbeidsliv i legeforeningen).